Electro-acupunctuur (NL)

Home Leistungen Electro-acupunctuur (NL)

Electro-acupunctuur

Electro-acupunctuur is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen. De behandelwijze is gebaseerd op kennis van homeopathie, acupunctuur en reguliere geneeskunde en is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf baby. Behandeling is zinvol als het lichaam zelf niet (meer) in staat is de klachten te verhelpen. Met behulp van Electro-acupunctuur stelt de therapeut vast welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandelt, niet de symptomen maar de gesignaleerde verstoringen. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest. In principe kunnen alle klachten met behulp van Electro-acupunctuur behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieën, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen en emotionele storingen zoals angsten en depressies. Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken.
Gezond worden…gezond blijven

Behandeling met Electro-acupunctuur kan de volgende doelen hebben.

1.Klachten verhelpen en weer gezond worden.
Met behulp van Electro-acupunctuur worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten worden vaak veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insecticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten en amalgaan. Andere veroorzakers van klachten zijn bijvoorbeeld heftige emoties en straling van elektrische apparaten. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden en zijn patiënten afhankelijk van medicijnen die vaak slechts de symptomen bestrijden. Electro-acupunctuur kan het evenwicht herstellen zodat de klachten verdwijnen en medicijnen minder of soms helemaal niet meer nodig zijn.

2. Gunstig beïnvloeden van chronische ziektes:
Chronische ziektes zoals suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met Electro-acupunctuur. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken. Hierdoor voelen patiënten zich aanzienlijk fitter.

3. Behoud van gezondheid
Mensen die zich gezond voelen, willen ook in de toekomst gezond blijven. Electro-acupunctuur kan proberen vroegtijdig verstoringen op te sporen en te behandelen. De behandeling kan dus ook een preventief doel hebben. Zo is bijvoorbeeld mogelijk eens per periode of per jaar een preventieve onderzoek te laten doen.

Op zoek naar verstoringen

De therapeut zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Vervolgens worden met behulp van testbuisjes de belangrijkste functies van het lichaam gemeten. Zo wordt informatie verzameld over de werking van organen zoals nieren, lever en darmen en van weefsels zoals spieren, zenuwen en slijmvliezen. De meting heeft ook betrekking op invloeden van buitenaf zoals virussen, chemische stoffen en elektromagnetische belasting. Bovendien meet de therapeut de hormoontoestand, het energieniveau en het afweersysteem en kan worden nagegaan of er een tekort aan vitaminen en mineralen is.

Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de therapeut een meetkring tussen patiënt en meetapparaat. De patiënt houdt hiervoor een handelektrode vast en met een meetstift wordt gemeten op vingers en tenen. De therapeut meet systematisch alle functies. Iedere functie heeft een normwaarde, de wijzer van het apparaat geeft aan of en in welke mate de functie verstoord is. Naast deze meting stelt de therapeut zonodig nog gerichte vragen ter aanvulling van de meting. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over de verstoring die bij de patiënt bepaalde klachten en verschijnselen geven.

Bij deze meting wordt ook gebruik gemaakt van NES Provision.
Meer informatie NES Provision: NES Provision

Herstel van natuurlijk evenwicht

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk herstelmechanisme van het lichaam. Geschikte middelen hiervoor zijn homeopathische en orthomoleculaire middelen. Door het middel dat tot herstel kan leiden in de meetkring in te brengen,wordt duidelijk zichtbaar gemaakt vooraf wat het effect is op de verstoring, wat de beste dosering is en of de patiënt het middel kan verdragen. U krijgt dus alleen een advies mee voor de middelen die daadwerkelijk een corrigerende werking hebben. Daarnaast krijgt U ook andere adviezen die het herstel ten goede komen: bijvoorbeeld voedingsadviezen. De behandeling wordt bijna altijd afgesloten met Rathera-therapie. Dit is een therapie op basis van trillingen. Hierbij worden de elektromagnetische frequenties van de medicijnen in het lichaam gebracht.
Dit is de eerste aanzet tot herstel!

 

Enkele voorbeelden Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met Electro-acupunctuur kan de oorzaak vaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijkheden.

  • Een nierstoring kan angsten, fobieën of gehoorklachten veroorzaken.
  • Een sluimerend virus met een lever- of miltverstoring kan leiden tot chronische vermoeidheid.
  • Een doorgemaakte voedselvergiftiging, het Inslikken van vies zwemwater of een verwaarloosde griep kunnen chronische darmverstoringen, huidklachten en allergieën veroorzaken.
  • Lever- en galstoringen kunnen de volgende klachten geven: darmklachten, misselijkheid oogklachten, schouderklachten, spierpijnen, wakker worden tussen 01 en 03 uur ’s nachts.

Kosten

De consulten duren tussen 40-60 minuten. Soms langer indien dit nodig is. De kosten voor een consult bedragen €97,50. Betaling bij voorkeur à contant. Het vervolgconsult vindt na 4-6 weken plaats. Meestal zijn twee tot vier consulten voldoende, dit is natuurlijk afhankelijk van de ernst van de klachten. De kosten van homeopathische en orthomoleculaire middelen zijn niet bij het tarief inbegrepen en hiervoor krijgt u een adviesbriefje mee. De meeste verzekeraars vergoeden de behandeling door acupuncturisten die in het bezit zijn van het NAAS-C diploma en lid zijn van de N.V.A. U dient hier zelf naar te informeren bij U ziektekostenverzekeraar.